SURAT AL - FAATIHAH

14.38
BAB ; AL FAATIHAH ( BEBUKA ) Surat kaping 1 : 7 ayat ( Tumuruning wahyu ana ing Mekkah, tumurun sawuse surat Al-Muddatstsir ) Bahasa Arab : ...Read More